Het klikt
Klik

Voor Commercieel succes en Executiekracht

Klik is gespecialiseerd in Business Development en Sales. In combinatie met onze Executiekracht realiseren wij jouw commerciële succes. Wij kijken naar jouw commerciële kansen en verandervraagstukken. Met een open vizier. Vanuit een multidisciplinair perspectief. Denkend vanuit mogelijkheden. En met een aanpak gericht op mens en resultaat. We zoeken de verbinding tussen jou, je organisatie, je markt en je klanten. Het realiseren van deze Klik is onze grootste kracht. En jouw grootste commerciële succes.

En dat kan alleen door de vraag achter de vraag als centraal vertrekpunt te nemen. Cruciaal. Anders kun je net zo goed blijven waar je bent. Altijd gericht op een duurzame oplossing als einddoel. We houden er van de verantwoordelijkheid te pakken. Voor het gehele proces. Onze executiekracht is groot. Maar we geloven in de kunst van het klein maken. Uiteraard denken en doen wij dit samen met jou. Inlevingsvermogen staat bij alles wat we doen voorop. Alleen dan ontdek je samen iets nieuws. De oplossing. 

Klik richt zich op Business Development, Sales, Project Management en Change Management. Deze zaken zijn logischerwijs sterk met elkaar verbonden. Ze Klikken in elkaar!

Mijn bril
Business Development

Hoe je iets ziet. Hangt af van hoe je het bekijkt.

Een goede business developer is creatief. Staat open voor andere inzichten en zienswijzen en is nieuwsgierig naar nieuwe benaderingen. Is onbevangen en onbevooroordeeld. En dat is precies hoe Klik is. We kiezen er voor om meerdere en verschillende brillen op te zetten. Klik denkt in dit kader niet in beperkingen en zeker niet aan de gebaande paden. Het doel ervan is duidelijk, het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Het creëren van nieuwe kansen. Van nieuwe product-markt combinaties tot nieuwe partnerships. Van nieuwe marktsegmenten tot nieuwe toepassingen. En zodoende gaan business development en change management hand in hand. 

Klik kijkt.
Te vaak worden nieuwe commerciële mogelijkheden over het hoofd gezien door een inside-out benadering. Klik voorkomt dit. Want Klik durft vanuit een ander standpunt te kijken naar jouw business. Om te kijken of er kansen liggen van een ander kaliber. En die andere blik werpt zijn vruchten af. Want juist een outside-in benadering maakt het verschil in succes. En dat kunnen we als de beste: groeimogelijkheden herkennen en ideeën bedenken.
Lees hier hoe we die strategieën en ideeën implementeren.

Jij kijkt.
Business development is een samenspel. Tussen marketing en sales, jou, je bestaande en nieuwe klanten, tussen de generalist en specialist. In je eentje behaal je nooit het beste resultaat: het samenspel tussen management, afdelingen, markt en leveranciers is cruciaal. Ook belangrijk is welke bril je hierbij opzet. Want. Hoe je iets ziet, hangt af van hoe je het bekijkt. Klik ondersteunt. Door te adviseren, coachen en trainen.

Sales
Sales

Leef je in. Luister. Vraag. Ontrafel. En je ontdekt iets nieuws. De oplossing.

Klik vindt sales leuk. Want sales betekent dat je je klant helpt bij het oplossen van zijn vraagstuk. Een vraagstuk waarvan hij in eerste instantie vaak niet beseft dat het een probleem is. En dat doen wij graag. Jou helpen! 

De kracht van Klik is het vermogen zich goed in jou in te leven, scherp te analyseren en met pragmatische oplossingen te komen. En dat is wat sales inhoudt: de crux -in elke fase van het salesproces- is de vraag achter de vraag te ontrafelen. En dat doe je door te luisteren. Kritische vragen te stellen. Een dialoog aan te gaan. En soms pittige discussies te voeren. Je in te leven. Alleen dàn kun je samen iets nieuws ontdekken: de oplossing!

Meer commercieel succes
Klik richt zich op de persoonlijke Klik tussen jou en je klant. Door het verder ontwikkelen van de competenties en vaardigheden die ervoor zorgen dat je je nog beter kunt inleven. De andere Klik waar we ons op richten, is die tussen de organisatie en de markt. Hoe flexibel en wendbaar is je organisatie en aanbod wanneer de markt verandert? Werken het management, de business- en stafafdelingen nog klantgericht? Past de inrichting van de salesprocessen nog bij de veranderde omgeving? We verbinden jou, je organisatie, je markt en je klanten. Dat is onze grootste kracht. En jouw grootste commerciële succes.

Multidisciplinaire insteek
Klantgerichtheid zit in ons bloed. Gedrevenheid kenmerkt ons. Onze kwaliteitslat ligt hoog. Dit maakt het dat wij gebrand zijn jou verder op weg helpen. Centraal vertrekpunt is altijd de vraag achter de vraag te ontdekken. Te ontrafelen! Klik gelooft dat dat alleen te bereiken is door een multidisciplinaire insteek. En we durven te zeggen dat we hier heel goed in zijn. Met verrassende oplossingen uit onverwachte hoeken. Klik houdt ervan verantwoordelijk te zijn voor het proces en resultaat. Wij leveren het beste resultaat wanneer wij van probleemstelling tot en met de implementatie als regisseur betrokken zijn.

De kwaliteit van je aanbod is essentieel, maar je bent niet de enige in de markt die hoge kwaliteit levert. Nee, de dienstverlening maakt het onderscheid. Je inlevingsvermogen bepaalt dus je commerciële succes. Zo simpel is het.

Schema Commercieel succes
Project Management
Project Management

Grootse dingen. Bereik je door klein te beginnen.

Klik is sterk in het realiseren van ideeën, concepten en strategieën naar oplossingen waarbij het creëren van draagvlak de randvoorwaarde is. Klikt regelt het. Noem het executiekracht. Onze pragmatische aanpak kenmerkt zich door een focus op kleine succesfactoren. We maken de stappen eenvoudig en behapbaar. En dat noemen we dan weer de kunst van het klein maken. 

Het resultaat moet blijven en beklijven. Om grootse dingen te bereiken richten wij ons naast het resultaat dus ook op de relaties binnen het projectteam en de relaties tussen het projectteam, de opdrachtgever en de organisatie. Klik gelooft in deze aandacht voor de sociale kant bij het uitvoeren van een project. Omdat bij de overdracht van de aanbevelingen en plannen van de projectgroep naar de business veel winst is te behalen. De focus ligt namelijk te vaak te veel op het resultaat terwijl het overdrachtsproces naar de business vaak problemen geeft. Terwijl het juist de business is die de aanbevelingen en plannen moet implementeren. Ook merken we dat de verantwoordelijkheid voor een project te vaak bij de projectgroep ligt. Met ongewenste -en onnodige- weerstand bij de implementatie tot gevolg.

Klik voorkomt dit. Door project management en change management in elkaars verlengde te zien.

Jongetjes op de maan
Change Management

Kwetsbaarheid is de bakermat. Voor innovatie. Creativiteit. En verandering.

Om in beweging te komen, heb je het lef nodig om je kwetsbaar op te stellen. Om mensen in beweging te krijgen, heb je dit lef ook nodig. Lef en kwetsbaarheid als kritische succesfactoren. Klik heeft ze in huis. Klik geeft daardoor ruimte.
Ruimte aan innovatie, creativiteit en verandering. Aan het resultaat om tot stand te komen. En aan de mensen om buiten de veilige en bekende kaders te denken en handelen. Door vertrouwen te geven en mensen te betrekken. Het is onze kracht mensen snel in beweging te krijgen. Tegelijkertijd beseffen we dat vertragen soms ook nodig is. Om daarna te kunnen versnellen.

Pas als je weet wat de ander beweegt kun je hem in beweging zetten. Dit kan alleen door goede kennis en een gevoel te hebben bij wat er onderhuids speelt. De dwarsverbanden, de politiek, de onderlinge relaties. En door je als change manager senang te voelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 
Klik kan dit als geen ander. We zijn sterk in het harmoniseren van belangen tussen verschillende groepen en gaan daarbij confrontaties niet uit de weg. Klik is een krachtige en empathische intermediair tussen verschillende interne klanten, doelgroepen en stakeholders waarbij het vastgestelde doel niet uit het oog verloren wordt.

Wij geloven alleen in een blijvende verandering en een grotere commerciële slagkracht,
als consultancy- en coachingsactiviteiten simultaan opgepakt worden als onderdeel van een verandertraject.

Estafette hardlopers
Klanten

waarmee het Klikt

Logo Axians

Eugenie is zeer gedreven om sales opportunities op te halen en om te zetten in oplossingen die haar klanten het resultaat oplevert dat zij zoeken. Haar persoonlijkheid is hierbij een sleutelfactor: ze weet heel snel een vertrouwensband op te bouwen op basis van oprechte interesse en betrokkenheid. Haar drive en kennis zorgen ervoor dat ze zich snel verdiept in de vraagstelling en deze breder aanvliegt dan enkel een ICT project. Dit was goed herkenbaar bij zowel de medewerkers van de klant als onze eigen staf. Ik heb de afgelopen jaren kunnen zien dat Eugenie haar sterke punten steeds verder heeft uitgebouwd zodat ze niet alleen een goede project manager is geworden, maar ook als change manager haar sporen heeft verdiend.
Als ik een team moet samenstellen om een complex multidisciplinair project uit te voeren dat een wezenlijke impact heeft op een organisatie is Eugenie één van de eersten die ik zou vragen. Zeker niet alleen om haar inhoud, maar nog meer om haar vermogen om mensen te verbinden en als groep de weg naar succes te laten aflopen.

Logo G4S

Eugenie is een sprankelende en inspirerende persoonlijkheid waarmee het meer dan prettig werken is.

Logo Technische Unie

Eugenie is een kei in veranderingstrajecten. Ze schakelt op meerdere niveaus tegelijk, heeft visie, is resultaatgericht en creatief. Ze legt de lat voor zichzelf enorm hoog en bereidt workshops tot in de puntjes toe voor. Toch is ze ook in staat die hele voorbereiding los te laten en tijdens een sessie te schakelen en het programma aan te passen als de situatie daar om vraagt. Ze heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, is open, eerlijk en direct en wordt snel gezien als een vertrouwenspersoon. Ze heeft een no-nonsense mentaliteit en doorzettingsvermogen.

Logo Cap Gemini

Ik heb Eugenie leren kennen als een persoon die heel erg toegewijd is om op tijd en boven verwachting haar werk op te leveren. Eugenie is enorm gedreven en heeft hoge kwaliteitsnormen. Daarnaast is zij heel prettig om mee samen te werken.

Logo Cooper TVA

Eugenie is in staat om heel resultaatgericht de doelen te behalen zonder de mensen en organisatie uit het oog te verliezen. Dit is een heel prettige en effectieve manier van samenwerken.

Logo KPMG

Eugenie is te typeren als een daadkrachtige en enthousiaste projectmanager en adviseur. Zij staat stevig in haar schoenen en adviseert onze interne klanten naar volle tevredenheid.

Logo Delft ES

Eugenie heeft ons aan het denken gezet door de confronterende en verfrissende blik op de gang van zaken. Hierdoor waren wij in staat op effectieve wijze lopende trajecten verder te professionaliseren. Kenmerkend voor Eugenie zijn de zeer resultaatgerichte aanpak die al binnen een week zijn vruchten afwierp en de natuurlijke manier van overtuigen, contact maken en met mensen omgaan. We merkten dat dit zowel bij onszelf als bij onze klanten veel vertrouwen gaf.

Logo Hogeschool van Amsterdam

Eugenie heeft mij tijdens mijn afstuderen succesvol begeleid als assessor en consultant. Door haar kennis en ervaring op sales en marketinggebied heeft zij perfect kunnen fungeren als klankbord. Ik heb de samenwerking als erg prettig en professioneel ervaren wat een positief effect heeft gehad op het uiteindelijke resultaat voor mij als student en voor mijn afstudeerbedrijf.

Logo Amsterdam Schiphol Airport
Logo Philips
logo Rabobank
Logo GVB
Logo LOI
logo Pears
Man springt over hek
Over ons | Contact

Mis het niet. Laat je raken.

Klik maakt deel uit van diverse netwerken van professionals waarmee intensief samengewerkt wordt. Een netwerk bestaande uit specialisten in diverse vakgebieden uit verschillende branches.

De drijvende kracht achter Klik, dat ben ik. En ik ben nieuwsgierig naar jouw commerciële ambities en verandervraagstukken. Bel of mail me voor een vrijblijvend gesprek. 

Voor een goede Klik,
Eugenie Simon

Foto Eugenie